Trainingsacteur


Steldat... een leidinggevende zijn collega wil aanspreken op zijn gedrag binnen de teamvergaderingen. De collega kijkt uitdagend naar de ander. De leidinggevende voelt zijn hart bonzen en denkt: “ zie je wel, zo zit hij ook altijd in de vergaderingen”...


Goed communiceren, dat leert men niet van papier, men leert het vooral door het te doen. U kunt ons inzetten als acteur in bestaande trainingen, waarbij het er om gaat dat de deelnemers hun nieuw verworven communicatieve vaardigheden kunnen toepassen. De acteur in de training, creëert eerst een veilige situatie, waarin de deelnemers serieus kunnen oefenen. De casuïstiek uit de praktijk is leidend en en de acteur geeft feedback vanuit de rol.


Voorafgaand aan het oefenen met de cases, kunnen er in overleg met de trainer een aantal inleidende oefeningen gedaan worden. Bijvoorbeeld oefeningen in het kader van waarnemen, aanvoelen, verbaal en non-verbaal gedrag, interactie-status, soorten vragen enzovoort. Deze inleidende oefeningen worden gekozen en afgestemd op de onderdelen waar de deelnemers in getraind willen worden.


Casuïstiek

Met behulp van voorbeelden uit de eigen praktijk zet de acteur een specifieke vorm van weerstand neer waar de deelnemers mee willen oefenen. Door in de time-outs te benoemen wat er gebeurde en met de deelnemer(s) te zoeken naar nieuwe invalshoeken, kunnen de deelnemers hun leerdoelen bereiken.


... de leidinggevende haalt rustig adem, drukt zijn rug tegen de stoelleuning, doet vervolgens rustig de benen over elkaar en vouwt de handen. “Ik wil het graag met je hebben over de vervelende situatie afgelopen maandag in de teamvergadering”.Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact met ons op.Steldat... geeft feedback

 

Aanbod